Väiksemad asfalteerimistööd

Vajad abi väiksemate asfalteerimistööde teostamisel, asfaltpragude täitmisel, löökaukude ning defektide parandamisel?

Väiksemad asfalteerimistööd

Kui vajad näiteks sissesõidutee rajamist, väiksema parkla rajamist või mõne muu ala asfaltiga katmist, siis on tegemist väiksemahulise asfalteerimistööga.

Asfalteerimistööde käigus teostame järgnevaid töid:

  • ettevalmistustööd (olemasoleva asfaltkatte utiliseerimine)
  • killustiku või freespurust aluse ehitamine, profileerimine ja tihendamine
  • asfalteerimistööd (trassid, kaevikud, kokkuviigud jms)
  • vuukide töötlemine ja tööde viimistlemine

Asfaltpragude või -vuukide täitmine kummibituumeniga

Asfaltpraod on tingitud mikropragude vahele imbuvast veest, mis jäätudes paisub. Korduva jäätumise ja sulamise toimudes hakkab pinnakate ajapikku murenema, mille tulemusena tekibki asfaltisse pragu. Samuti annavad oma panuse pragude tekkele ka rasked veosed ja pinnase vajumine. Pakume asfaltpragude või asfaltvuukide täitmist kummibituumeniga.

Asfaltpragude või -vuukide täitmise käigus teostame järgnevaid töid:

  • asfaldipragude või -vuukide lahti freesimine 
  • puhastamine ja kuumutamine 
  • täitmine sulatatud kummibituumeniga

Löökaukude parandamine külma või sooja asfaltbetoonseguga

Asfalti puhul on tegemist poorse materjaliga, mille vahelisi asfaltosakeste sidemeid lõhub mikropragude vahele imbuv vesi, mis jäätudes paisub. Korduva jäätumise ja sulamise toimudes hakkab pinnakate ajapikku murenema ning kattel toimuv liiklus viib asfaltosakesed august välja, mille tulemusena tekib löökauk. Pakume löökaukude parandamist külma või sooja asfaltbetoonseguga.

Löökaukude parandamise käigus teostame järgnevaid töid:

 • ettevalmistustööd (olemasoleva asfaltkatte lahti saagimine või lõhkumine) 
 • aluspinna puhastamine ja kruntimine bituumenemulsiooniga 
 • külma või sooja asfaltbetoonseguga augu täitmine ja tihendamine 
 • vuukide töötlemine ja sulgemine

Asfaltkatendis esinevate defektide parandamine

Asfaltkatendisse võivad ajapikku tekkida defektid nagu poorsed kohad jms, mis on tingitud mikropragude vahele imbuvast veest, mis jäätudes paisub. Korduva jäätumise ja sulamise toimudes hakkab pinnakate ajapikku murenema, mille tulemusena võib tekkida asfaltkatendisse defekt (pragu, auk, vajumid, jne). Vastavate defektide parandamiseks valime sobivaima parandusmeetme ning teostame parandustööd.

Asfaltkatendis esinevate defektide parandamise käigus teostame järgnevaid töid:

  • defektide tuvastamine ja parandusmeetme valik 
  • ettevalmistustööd (puhastamine, kuumutamine) 
  • tööde teostamine vastavalt parandusmeetme valikule

Renditööjõu tellimiseks helista +372 5569 9615

Vaata ka teisi teenuseid

Teedeehitus

Vajad abi teetöödel?
Võta meiega ühendust!

Ajutine liikluskorraldus

Vajad abi ajutise liikluskorraldusega? Võta meiega ühendust!

Hoonete ehitus

Vajad abitööjõudu hoonete ehitusel? Võta meiega ühendust!

Saada meile päring